Generelt naturinteresserte


Mauresvermer Hyles gallii.

Å oppleve naturmangfold er noe alle friluftsfolk setter pris på, enten det er planter, insekter, fugler eller dyr for øvrig.  Dette gjør ikke bare turopplevelsen innholdsrik og spennende, men vi får også følelsen av å være mer tilstede i naturen. På turer i skog og mark er ikke minst sommerfuglene en viktig del av opplevelsen, og spesielt på lune og varme sommerdager finner vi alle glede i deres skjønnhet og yndighet. Likevel er de sommerfuglene vi ser bare en liten del av det store mangfoldet.

Vakre og velkjente sommerfugler, som neslesommerfugl, dagpåfugløye og svalestjert, tilfredsstiller vår oppfatning av sommerfugler som solelskende dyr som utelukkende er i aktivitet på varme dager. Selv om dagsommerfuglene er den gruppen som lettest legges merke til av oss mennesker, utgjør de likevel bare en liten andel av alle sommerfugler som finnes. Av spesielle sommerfugler kan det for eksempel nevnes at vi både har vingeløse arter, bitende arter og arter som er giftige. Ellers er det mange sommerfugler som kan fly over lange distanser, og dermed kan vi gjøre spennende oppdagelser av eksotiske arter også på våre breddegrader. Gode eksempler på regelmessig trekkende arter er admiral og tistelsommerfugl. Ingen av disse overlever en normal norsk vinter, men er likevel svært vanlige sommerstid.

Alle som har kjørt på en skogsbilvei en lun sommernatt, har nok lagt merke til den store sommerfuglaktiviteten som utspiller seg i lyskjeglene fra bilen. Siden nattsommerfuglene representerer omtrent 95 % av faunaen, vil du kunne gjøre enormt mange spennende oppdagelser ved å ta denne gruppen i nærmere øyesyn. Store, kraftige og eksotiske nattsvermere har vi mange av også hos oss, det gjelds bare å vite hvordan man går frem for å oppdage dem.

Aglajaperlemorvinge Argynnis aglaja.

Sommerfugljakt har lav terskel for å komme i gang, det kan utføres nær sagt overalt og det passer alle som har interesse for natur uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn. Ikke minst for barnefamilier vil det å oppleve sommerfugler gi turopplevelsen en ny dimensjon. Å utforske sommerfugler er i utgangspunktet heller ikke vanskelig, men med litt veiledning vil du fort få bedre odds for å kunne oppdage eller lokke til deg vesentlig flere arter.

Opplev og utforsk sommerfugler er den utradisjonelle sommerfuglboka som viser hvordan du selv kan utforske sommerfugler i naturen. Her får du beskrevet i detalj en masse spennende metoder for fangst og lokking, alt fra sommerfugljakt med håv til ulike former for lokking med diverse vidunderblandinger, duftlokking og lysfangst. Det er også gitt en rekke tips for artsbestemmelse, og du får innblikk i det som er nødvendig for å kunne anlegge din egen samling sommerfugler som bilder eller fysiske individer. Her ligger det mange opplevelser og venter!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *