Leirskoler og folkehøyskoler


Brun bjørnespinner Arctia caja.

Leirskoler og folkehøyskoler med fokus på natur og friluftsliv leter gjerne etter nye og spennende aktiviteter som kan bidra til økt naturinteresse samtidig som det gir grunnleggende forståelse for naturens mekanismer og mangfold. Sommerfugljakt som del av utflukter eller som aktivitet i skolens område kan utgjøre en ny og spennende måte å tilnærme seg naturmangfoldet på.

Sommerfugljakt som del av utflukter

Sommerfugljakt med håv er en aktivitet som skaper mange artige situasjoner, ikke minst ved de mange mislykkede fangstforsøkene. For ungdom er slik jakt både energiutløsende og sosial, og konkurranseaspektet vil også gjøre seg gjeldende i denne settingen. Om klassen er på en overnatting i telt eller på en kveldsutflukt i mørket, kan sommerfugljakten bli enda mer spennende. Her kan man ikke bare gå på jakt med håv, men også forsøke lokkemetoder med vidunderblandinger basert på sukker, øl og vin. Nattestid vil elevene møte et enormt mangfold av ulike spennende sommerfugler de garantert aldri har lagt merke til før, og slike oppdagelser har viktige læringsaspekter i forhold til forståelsen av viktigheten av å bevare naturmangfoldet.

Lysfelle.

Bruk av lysfelle er en anbefalt fangstmetode som kan gjennomføres som del av daglige rutiner i skolens område. Slike feller er ikke bare ekstremt effektive, men de er også veldig enkle i bruk og opptar lite tid hvis sjekk av fangsten gjøres som en rutine eller går på rundgang. Her kan skolen virkelig få god oversikt nattsommerfuglfaunaen i nærområdet, og det venter garantert fangst av noen av de største, flotteste og mest spennende nattsvermerne vi har!

Et sommerfuglprosjekt

Å bygge opp en samling av sommerfugler enten som bilder eller som preparerte eksemplarer vil være et spennende prosjekt for en leirskole eller folkehøyskole. En bildesamling er enkel å opprette i dagens digitale fotoverden, for her kan elevene enkelt nok knipse i vei med mobilkamera og senere overføre de mest interessante bildene til skolens database. En samling preparerte sommerfugler vil ha litt høyere terskel å komme i gang med, men være betydelig mer illustrativ i etterkant. Kanskje det kan være fornuftig å fotografere de fleste sommerfuglene, mens de mest spennende blir preparert og innlemmet i samlingen fysisk?

Sommerfugljakt eller et eget sommerfuglprosjekt vil ikke bare gi elevene økt kunnskap om sommerfuglfaunaen, men også bidra til økt bevissthet og eierskap til naturmangfold og miljø. At læringen foregår gjennom praktiske og sosiale aktiviteter er både artig og spennende!

Opplev og utforsk sommerfugler er den utradisjonelle sommerfuglboka som nettopp viser hvordan sommerfuglene kan studeres i praksis. Her får elevene innblikk i mange spennende metoder for fangst og lokking, alt fra sommerfugljakt med håv til ulike former for lokking med diverse vidunderblandinger, duftlokking og lysfangst. Alt blir beskrevet med en detaljrikdom vi ikke tidligere har sett i noen norsk bok,  og med sine enkle beskrivelser er det nå mulig å studere denne dyregruppens fantastiske mangfold i fargeprakt, størrelse og egenskaper for øvrig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *