Hagefolk


Tistelsommerfugl Vanessa cardui.

Mange hageeiere drømmer om å anlegge en sommerfuglhage, der blomsterprakt og sommerfugler danner en praktfull atmosfære. Selv om dette kan virke vanskelig å oppnå, kan små justeringer i form av smarte plantevalg fort gi resultater.

Nektarplanter og fôrplanter

At enkelte blomster virker mer tiltrekkende på sommerfugler enn andre, er lett å se i enhver hage eller blomstereng. Insektene bruker både syn og luktesans i denne utvelgelsen, og siden disse sansene er svært godt utviklet, kan det som oppfattes som små nyanser hos oss mennesker være store forskjeller hos sommerfuglene. For å forstå hvor sensitive enkelte sommerfugler kan være overfor duft, kan man se for seg det faktum at enkelte arter kan lete frem artsfrender over avstander på flere kilometer kun ved å bruke luktesansen. Fargenyanser oppfattes også annerledes enn hos oss mennesker, og oppfattelsen av farger brukes blant annet til å lete frem foretrukne typer blomster.

Det mest klassiske eksempelet på en hageplante som virker tiltrekkende på sommerfugler finner vi i sommerfuglbusk (Buddleia). Blomstene på denne 2 meter høye busken vokser som lange velduftende blomsterstander, som kan ha ulike fargenyanser fra nesten hvit til dyp fiolett. Kombinasjonen av duft og farge ser ut til å virke nesten fengslende overfor enkelte sommerfugler, og vakre velkjente arter som admiral og dagpåfugløye kan nærmest dekke buskene i enkelte tilfeller. Det er selvfølgelig svært mange andre hageplanter som også tiltrekker sommerfugler, og ulike blomster tiltrekker gjerne ulike arter.

I en ekte sommerfuglhage vil det ikke bare være nektarplanter for de voksne sommerfuglene, men også fôrplanter for larvene. Mens nektarplanter kun vil få dyrene til å besøke hagen for å fylle opp tanken, vil fôrplanter kunne få sommerfuglene til å etablere seg mer permanent. Alle som har hatt kjøkkenhage har nok en eller annen gang opplevd å få planter oppspist av kålsommerfuglenes grønne larver. Et annet velkjent eksempel er nesleplanter som gjerne dukker opp bak utedoer og på gamle setervoller, og som besørger fast bosettelse av neslesommerfugler. Du kan plukke opp flere tips til sommerfuglhagen fra boka.

Hvordan oppleve sommerfuglene?

Vårspinner Endromis versicolora.

De aller færreste hageeiere aner hvilket enormt sommerfuglliv som faktisk finnes i ens egen hage. Selv om vi gjerne legger merke til de hvite kålsommerfuglene og andre iøynefallende dagsommerfugler, vil enhver hage faktisk normalt få besøk av flere hundre arter i løpet av en sesong. Om du kunne tenke deg å få oppleve sommerfuglene på litt nærmere hold, vil du garantert få mange overraskelser og enda større glede og utbytte av hageinteressen.

Å oppleve sommerfugler har ikke bare lav terskel, men det passer alle som har interesse for natur uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn. Det er heller ikke vanskelig, men det trengs litt veiledning for hvordan du kan oppdage eller lokke til deg disse vakre dyrene. Opplev og utforsk sommerfugler er den utradisjonelle sommerfuglboka som viser hvordan du selv kan studere sommerfugler i naturen. Her får du innblikk i mange spennende metoder for lokking og fangst, alt fra sommerfugljakt med håv til ulike former for lokking med diverse vidunderblandinger, duftlokking og lysfangst. Det er også gitt en masse tips for artsbestemmelse, og du får innblikk i det som er nødvendig for å kunne anlegge din egen samling sommerfugler som bilder eller fysiske individer. Her ligger det mange opplevelser og venter!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *