Skoler


Nattpåfugløye saturnia pavonia.

Naturmangfold er i vinden som aldri før, men hvordan ta dette viktige temaet inn i naturfaget uten at det virker tørt og akademisk? Svaret kan ligge i praktiske oppgaver som aktiviserer elevene.

Opplevelsen av naturmangfold

Opplev og utforsk sommerfugler er den utradisjonelle sommerfuglboka som viser hvordan sommerfuglene kan studeres i praksis. Her får elevene innblikk i mange spennende metoder for fangst og lokking, alt fra sommerfugljakt med håv til ulike former for lokking med diverse vidunderblandinger, duftlokking og lysfangst. Alt blir beskrevet med en detaljrikdom vi ikke tidligere har sett i noen norsk bok, og med sine enkle beskrivelser er det nå mulig å studere denne dyregruppens fantastiske mangfold i fargeprakt, størrelse og egenskaper for øvrig.

Sommerfuglene er en omfattende gruppe insekter med over 2200 norske arter. Her snakker vi ikke bare om dagsommerfuglene som lettest legges merke til av oss mennesker, for gruppen huser også andre flotte og kraftige insekter som er vanlig forekommende men som vi sjelden ser. Likevel er mange av disse dyrene ikke så vanskelige å lokke til seg, men vi trenger litt veiledning.

Fangst i lysfelle.

Å bygge opp en bildesamling av sommerfugler vil være et perfekt prosjekt for en naturfagsklasse. Her kan klassen enten gå på jakt på dagtid med håv, eller utvalgte kan få ansvar for å sette opp en lysfelle hjemme i hagen noen netter. Sommerfugljakt med håv er en sosial aktivitet som skaper mange artige situasjoner, ikke minst ved de mange mislykkede fangstforsøkene. For ungdom er slik jakt både energiutløsende og sosial, og konkurranseaspektet vil også gjøre seg gjeldende i denne settingen. Bruk av lysfelle kan også kombineres med aktiv jakt, og en kveld eller to ved lyset vil gjøre prosjektet enda mer levende, spennende og sosialt. En lysfelle vil for øvrig kunne gi fangst av noen av de største, flotteste og mest spennende nattsvermerne vi har! Å skape litt ekstra konkurranse kan også virke motiverende, for eksempel i form av største og minste eksemplar, fineste vingetegninger, funn av ny art for skolen, osv.

Etter hvert som sommerfuglene fanges, kan elevene enkelt nok fotografere dem med mobilkamera og slippe dem fri. I etterkant kan de så forsøke å artsbestemme dyrene, enten i grupper på skolen eller som hjemmearbeid. Skolen kan også vurdere å la elevene legge funnene og bildene inn i Artsdatabanken sin database, så gir naturfagsprosjektet faktisk et direkte bidrag til kunnskapen om artsutbredelsen i Norge. Skolen kan også vurdere å preparere og tørke en del sommerfugler for å innlemme dem i insektkasser. En fysisk samling er alltid mer illustrativ enn bilder, og det kan virke motiverende for nye elever å få se noen av de sommerfuglene de kan håpe på å finne i løpet av prosjektet.

Alt i alt vil sommerfuglprosjektet ikke bare gi elevene økt kunnskap om sommerfugler og hjemstedets fauna, men også bidra generelt til økt bevissthet og eierskap til naturmangfold og miljø. At læringen foregår gjennom praktiske og sosiale oppgaver gjør prosjektet både artig og spennende! Her ligger det mange opplevelser og venter for nettopp din naturfagsklasse!

Se lengre artikkel «Opplev vår fantastiske sommerfuglfauna – et naturfagsprosjekt» i Naturen nr 5, 2014 (Link).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *